نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تنها ماندم مرتضی محجوبی امید غفاری هنرجو سه‌تار نیما فریدونی دوره متوسطه

تنها ماندم مرتضی محجوبی امید غفاری هنرجو سه‌تار نیما فریدونی دوره متوسطه

تنهاماندم،مرتضی محجوبی،امیدغفاری،هنرجوسه‌تارنیما فریدونی،دوره متوسطه،دی 1394.MOV HD

دیدگاهتان را بنویسید