نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

همنوازی ساز چکه و سازهای کوبه‌ای ابداعی حمید پاکیزه

همنوازی ساز چکه و سازهای کوبه‌ای ابداعی حمید پاکیزه

همنوازی ساز چکه با آهنگ قدیمی، حمید پاکیزه ،دی 1394.mp4

سه‌تار و چکه ،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

بزن بارون.حمیدعسگری.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

ترکیه ای..کاخونک.چکه.بدااااهه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

فرزادفرزین.ادمهای بدازتو.چکه..،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

کوک صدایی نرمه کوب..حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

یاریاریارپدرامدرخشانیچکه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

فکرتو.سالارعقیلی.جکه بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

علی اصحابی.چکه.کاخونک.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن 1394.mp4 HD

نویدنیک کار..شیراز.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

معین.چه سالی بشه امسال.چکه بداهه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

همنوازی ساز چکه با آهنگ قدیمی2، حمید پاکیزه ،دی 1394.mp4 HD

حمیدعسگری.کاخونک.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

سه‌تار دوکوهیارو چکه…بداااااهه..حمید پاکیزه،بهمن94.mp4 HD

نوازندگی حمید پاکیزه در کنسرت مازیار فلاحی . شهریور ۱۳۹۵.mov

همنوازی چکه حمید پاکیزه با آهنگ لیلا از شهرام شکوهی – بهمن 1394.mp4 HD

همنوازی کاخونک و چکه..بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

سه‌تار و کاخونک.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

دریای طوفانی.سالارعقیلی.چکه بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

همنوازی چکه با یک آهنگ ،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

همنوازی چکه حمید پاکیزه با آهنگ تمنا از سامان احتشامی – بهمن 1394.mp4 HD

حمید پاکیزه همنوازی تنبک با سه‌تار دوکوهیاراحمدی پور آواز دشتی | مدرس تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

سامی یوسف جان جانان.کاخوندف..حمید پاکیزه،فروردین1395.mp4 HD

رضاصادقیشونهبهشونهچکه_کاخونک،حمید پاکیزه،فروردین1395.mp4

احسان خواجه امیری.عاشق باشی..چکه،حمید پاکیزه،فروردین 1395 HD

بارون ،چکه ، بداهه ،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

مهدیاحمدوندهوایپاییزچکه_بداهه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

مجیدیحیایی.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

زمستون.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن94.mp4 HD

سالارعقیلی.ایراااان.کاخونک،حمید پاکیزه،بهمن94.mp4 HD

سیاوش قمیشی.گلی جان.چکه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

توجانوجهانیسالارعقیلیچکهبداااهه،حمید پاکیزه،اسفند1394

امیرحسین آرمان.چکه بداهه،حمید پاکیزه ، بهمن 1394

ای عاشقان.سالارعقیلی.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394

رقصیدن سرو.سالارعقیلی.چکه بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394

علیرضاقربانیجانجهانچکهبداهه_حمید پاکیزه،بهمن 1394

تار مجید درخشانی ، چکه حمید پاکیزه ، بداهه نوازی در بیات ترک

عارف.چکه بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4 HD

نرمه کوب وتنبود.استادکیانیان_حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

تنبوراستادحسینی وچکه..بداهه،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

چهارمضراب استادپیرنیاکان.چکه..حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

شهرامشکوهیایدلنروچکهبدااا،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

دارکوب.چکه3،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

سه‌تار و چکه . دانشگاه تهران . کنسرت حمید پاکیزه. چکه و دو کوهیار احمدی پور سه‌تار mp4

قصه باران.سالارعقیلی.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

همنوازی…چکه وکاخونک2..بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

حمیدعسگری.کاخونک.چکه.بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4

شرشر بارون و چکه…حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

برقصا..چاوشی.چکه بداهه،حمید پاکیزه،بهمن1394.mp4 HD

امیرفرجام.عشقم.چکه و کاخونک،حمید پاکیزه،اسفند1394.mp4 HD

روایت فتح با سازهای کوبه ای،سرپرست حمید پاکیزه،3خرداد1395.mp4

دیدگاهتان را بنویسید