نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بیداد زمان تمرین گروه نوجوانان سرپرست آتریا نقوی هم‌خوان نیلوفرخوشدل

بیداد زمان تمرین گروه نوجوانان سرپرست آتریا نقوی هم‌خوان نیلوفرخوشدل

بیدادزمان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی گروه جوانان : آتریا نقوی ( سرپرست گروه ) ، غزل قربی ، درسا حدادادی ، سلوا مقدم، آریان یزدانی دماوندی، نیلوفر خوشدل ،منیژه پورحسن ، میثم مداح ، راد نکویی

دیدگاهتان را بنویسید