نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فروش ساز یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۸۴

فروش ساز یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۸۴

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به واتساپ یا تلگرام ما پیام دهید:

۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

صدای تار دست‌رنج یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۸۴

صدای تار دست‌رنج یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۸۴

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سه‌تار قدیمی دست‌رنج شکرالله پورشکری

سه‌تار قدیمی دست‌رنج شکرالله پورشکری

سه‌تار قدیمی عتیقه
شکرالله (پورشکری)
کاسه ترک ببری با کشکول ته کاسه با میخ چوبی‌های روی ترک
سن ساز حدود ۵۰ سال صفحه عالی خیلی قدیمی

قیمت پیشنهادی: ۲۰۰ میلیون تومان

جهت اطلاعات بیشتر به ما تلگرام یا واتساپ دهید: ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


سه‌تار قدیمی عتیقه شکرالله (پورشکری)

سه‌تار قدیمی عتیقه شکرالله (پورشکری)

سه‌تار قدیمی دست‌رنج شکرالله پورشکری

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ساز تار دست‌رنج عباس صنعت

ساز تار دست‌رنج عباس صنعت

ساز تار دست‌رنج عباس صنعت

ساز کاملا سالم و خوش‌صدا

قیمت: ۱۵۵ میلیون تومان

جهت اطلاع بیشتر تلگرام و واتساپ: ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


ساز تار دست‌رنج عباس صنعت


نمونه صدای ساز تار دست‌رنج عباس صنعت

ساز تار دست‌رنج عباس صنعت

نمونه صدای ساز تار دست‌رنج عباس صنعت