نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ‌های محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز

آهنگ‌های محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز

آهنگ دل غافل ویگن باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز 1393

آهنگ دل غافل ویگن باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز 1393

آهنگ آذری بوداغدا باصدای محمدرضا عیوق|تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

آهنگ آذری بوداغدا باصدای محمدرضا عیوق|تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

آهنگ شب چهارشنبه باصدای محمدرضا عیوق| تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

آهنگ شب چهارشنبه باصدای محمدرضا عیوق| تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

لاله لر ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

لاله لر،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

آی لاچین،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

آی لاچین،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

تنگ غروبه،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

تنگ غروبه،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

یوم یوم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

یوم یوم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

آهنگ سنده گالماز با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، اردیبهشت1394

آهنگ سنده گالماز با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، اردیبهشت1394

آهنگ آذری گیردیم | باصدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

آهنگ آذری گیردیم | باصدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

آهنگ مارال با صدای محمد رضا عیوق| تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

آهنگ مارال با صدای محمد رضا عیوق| تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی

مهتاب،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

مهتاب،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

آهنگ آرزوها محمدنوری باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی دی ماه 1393

آهنگ آرزوها محمدنوری باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی دی ماه 1393

سنده گولماز،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

سنده گولماز،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

بهت نگفتم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

بهت نگفتم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

پرواز بدون پرواز،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنوا HD

پرواز بدون پرواز،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنوا

حضرت آدم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

حضرت آدم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

وای وای،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

وای وای،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

هایدی سویله،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

آهنگ مهتاب با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، فروردین 1394

آهنگ مهتاب با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، فروردین 1394

آهنگ دل دیوانه باصدای محمدرضا عیوق

آهنگ دل دیوانه باصدای محمدرضا عیوق

آهنگ هایدی سویله با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی

بیلمم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4 HD

بیلمم،محمدرضا عیوق،یادها2،تنظیم ایمان ملکی،میکس و مسترینگ نیما فریدونی،استودیو آوای همنواز.mp4

آهنگ شب چهارشنبه سوری باصدای محمدرضا عیوق

آهنگ شب چهارشنبه سوری باصدای محمدرضا عیوق

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ آسمان جان خواننده علیرضا صیاد تنظیم و ویولن ایمان ملکی سه‌تار و دیوان نیما فریدونی

آهنگ آسمان جان خواننده علیرضا صیاد تنظیم و ویولن ایمان ملکی سه‌تار و دیوان نیما فریدونی

آهنگ آسمان جان، خواننده : علیرضا صیاد ، تنظیم و ویولن : ایمان ملکی ، سه‌تار و دیوان : نیما فریدونی

آهنگ آسمان جان، خواننده : علیرضا صیاد ، تنظیم و ویولن : ایمان ملکی ، سه‌تار و دیوان : نیما فریدونی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سینا کمری تنظیم کننده و آهنگساز موسیقی پاپ استودیو آوای همنواز

سینا کمری تنظیم کننده و آهنگساز موسیقی پاپ استودیو آوای همنواز

در زیر نمونه کارهای ایشان را با صدای خود ایشان بشنوید :

نمونه کارهای تنظیم و آهنگسازی پاپ سینا کمری استودیو آوای همنواز.mp4

نمونه کارهای تنظیم و آهنگسازی پاپ سینا کمری استودیو آوای همنواز.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی‌پور

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی‌پور

گیتار الکتریک : مسعود همایونی
درامز : سامان بهشتی
پیانو و پرکاشن : ایمان ملکی
میکس و مسترینگ : پیمان ملکی

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی پور و

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی پور و

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

انتشار آلبوم موسیقی ترانه‌های جام عبدالبصیر احمدی

انتشار آلبوم موسیقی ترانه‌های جام عبدالبصیر احمدی

انتشار آلبوم موسیقی ترانه‌های جام با صدای عبدالبصیر احمدی و تنظیم حسینعلی مردان‌شاهی از انتشارات آوای همنواز

انتشار آلبوم موسیقی ترانه های جام با صدای عبدالبصیر احمدی و تنظیم حسینعلی مردان شاهی از انتشارات آوای همنواز

آلبوم موسیقی ترانه های جام توسط انتشارات موسیقی آوای همنواز به زودی به بازار موسیقی روانه خواهد شد.