چکیده بررسی گام و فواصل همه دستگاه و آوازهای موسیقی ایران از مایه ر نیما فریدونی

چکیده بررسی گام و فواصل همه دستگاه و آوازهای موسیقی ایران از مایه ر نیما فریدونی

چکیده بررسی گام و فواصل همه دستگاه و آوازهای موسیقی ایران از مایه ر نیما فریدونی چکیده بررسی گام و […]

چکیده بررسی گام و فواصل همه دستگاه و آوازهای موسیقی ایران از مایه ر نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

کتاب اطلاعات عمومی موسیقی محمدرضا آزاده‌فر

کتاب اطلاعات عمومی موسیقی محمدرضا آزاده‌فر

کتاب اطلاعات عمومی موسیقی محمدرضا آزاده‌فر انتشارات نیفهرست :فصل اولفیزیکاصوات موسیقیانتشارصوتسرعت صوتشدت صوتایجاد صوتتارهای مرتعشلوله های صوتیخود صداهانام نت هاشکل

کتاب اطلاعات عمومی موسیقی محمدرضا آزاده‌فر بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا