کتاب شناخت تحلیلی ردیف دستگاهی موسیقی ملی ایران آریا کبیری

500 هزار تومان

دسترسی: 1 عدد در انبار

کتاب شناخت تحلیلی ردیف دستگاهی موسیقی ملی ایران آریا کبیری انتشارات هفت پیکر
سپاس نامه
یک جان سپاس از …..
سپاس ویژه دارم از…….
پیش نوشتار
چکیده
پیش زمینه
فهرست
.۱ پیش زمینه
۱.۱ نگاهی گذرا به چگونگی و محل تولد موسیقی و تاریخ آن….
۲۱ نقل چند مطلب برای آگاهی از آن چه بر موسیقی غرب گذشت
.۳.۱ شکل گیری موسیقی در ایران ……
۴۱ پرده های هماهنگ هارمونیک در موسیقی اصیل (ریشه دار ایران …..
ادوار تاریخی موسیقی ملی ایران
.. ادوار تاریخی موسیقی ملی ایران ……
تعریفی از دستگاه ردیف گوشه نغمه و قطعه
تعریفی از دستگاه ردیف گوشه نغمه و قطعه.
۱۳ دستگاه
۲۳ ردیف
گوشه
۳. ۱.۳ مختصری در شکل گیری گوشه ها از جهت فواصل و رنگ در موسیقی ملی ایران ………
۲.۳۳. شکل گیری گوشه ها از جهت فواصل و رنگ در موسیقی علمی ایران…… ۴۱
شرحی کوتاه در باب نغمه در موسیقی ردیف و دستگاهی
.۵۳ قطعه..
ماهور …..
.۴ دستگاه ماهور با سرفصل ب ط ط».
۱.۴ دورهای دوازده گانه ی ..ماهور …
۲۴ ماهور در موسیقی ردیف امروز موسیقی مجلسی (قاجار ؟!
۳۴ بررسی موسیقی مجلسی امروز (ردیف) از جهت فواصل .۴.۴ ترسیمی از دورهای دستگاه ماهور ۴ ۵ ردیفهای دستگاه ماهور ۶۴ دستگاه ماهور در شکل اجرا نوا
۵ دستگاه نوا با سرفصل ط ب ط» ۱۵ دورهای دوازده گانه ی نوا ۲۵ ترسیمی از دورهای دستگاه نوا ۳۵ ردیفهای دستگاه نوا ۴۵ دستگاه نوا در شکل ..اجرا…
۵۵ نوا در موسیقی ردیف امروز موسیقی مجلسی (قاجار ؟!
راست پنجگاه
دستگاه راست پنجگاه با سرفصل ط ج ج ط ..
۱۶ دورهای هفت گانه ی راست و پنج گاه
۲۶ ترسیمی از دورهای دستگاه راست و پنج گاه
۳۶ ردیفهای دستگاه راست و پنج گاه ۴۶ دستگاه راست و پنج گاه در شکل اجرا…..
۵۶ راست و پنج گاه در موسیقی ردیف امروز موسیقی مجلسی (قاجار …
۶۶ چند نکته ی مهم….
همایون
دستگاه همایون با سرفصل ب جب ج ط ..
۱.۷ همایون در موسیقی ردیف امروز موسیقی مجلسی (قاجار (؟!)
۲۷ دورهای هفتگانه ی همایون
… ترسیمی از دورهای دستگاه همایون
۷ ۴ ردیفهای دستگاه همایون از پایه ی فا.
۵۷ دستگاه همایون در شکل اجرا
اصفهان
سخنی در باب اصفهان
سه گاه
دستگاه سه گاه با سرفصل ج ط ج»
.۱۹ دورهای دوازده گانه ی سه گاه .۲۹ ترسیمی از دورهای دستگاه سه گاه
۳.۹ ردیفهای دستگاه سه گاه از پایه ی لاکرن
۴۹ دستگاه سه گاه در شکل اجرا
۹. ۵. سه گاه در موسیقی ردیف امروز از پایه ی «لا کُرن)
۶۹ فاصله ی مخالف در سه گاه از موسی خان معروفی…. شور ۱۰ دستگاه شور با سرفصل ط ج ج . ۱۰ ۱ دورهای دوازده گانه ی …ور.
۲۱۰ ترسیمی از دورهای دستگاه شور ۳.۱۰ ردیف های دستگاه …و…
۱۰ ۴ دستگاه شور در شکل اجرا
۱۰ ۵ شور در موسیقی ردیف امروز
۱۰ ۶ شاخه های …و…
۱۰. ۱.۶ گوشه ی ابوعطا….
۱۰. ۲۶ ترک…
۱۰. ۳.۶ افشاری
۱۰. ۴.۶ دشتی
چهارگاه
.۱۱ دستگاه چهارگاه با سرفصل «ب جب ج
۱۱. ۱ دورهای دوازده گانه ی چهارگا…….
۲.۱۱ ترسیمی از دورهای دستگاه چهارگاه
۳.۱۱ ردیفهای دستگاه چهارگاه
.۱۱. ۴ دستگاه چهارگاه در شکل اجرا
اصطلاحات
.۱۲ اصطلاحات.
۱۲. ۱ شرحی بر اصطلاحات موسیقی ملی ایران.
۲۱۲ شرحی بر اصطلاحات خاص
۱۲. ۳ نمادی علمی از فواصل موسیقی آذربایجان شوروی سابق
۱۲ ۴ اسامی برخی از نوازندگان دربار ناصری…
پیوستها
پیوست ۱ تصویرها.
پیوست :: مقاله…
پیوست :: ثبت مالکیت حقوقی اثر
پدیدآور نويسنده : کبیری ، آریا
ناشر هفت پیکر
شابک ۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۸۲-۹-۷
تاریخ نشر ۱۳۹۹۱۲۰۵
کد دیویی ۷۸۹.۱۶۲
زبان کتاب فارسی
محل نشر تهران – تهران
توضیحات جلد – ۱۸۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۳۸۲-۹-۷

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب شناخت تحلیلی ردیف دستگاهی موسیقی ملی ایران آریا کبیری”
سبد خرید
پیمایش به بالا