نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ شلخو ردیف میرزاعبدالله تار و سه‌تار حسین علیزاده نورعلی برومند داریوش طلایی

رنگ شلخو ردیف میرزاعبدالله تار و سه‌تار حسین علیزاده نورعلی برومند داریوش طلایی

رنگ شلخو داریوش طلایی سه‌تار

رنگ شلخو نورعلی برومند تار

رنگ شلخو حسین علیزاده تار

رنگ شلخو حسین علیزاده سه‌تار

دیدگاهتان را بنویسید