فیلم‌های آثار مرتضی محجوبی نیما فریدونی سه‌تار

فیلم‌های آثار مرتضی محجوبی نیما فریدونی سه‌تار

با خرید این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:

من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار
من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار
کاروان (تنها ماندم) مرتضی محجوبی رهی معیری غلام‌حسین بنان آواز دشتی لا نیما فریدونی ‌سه‌تار


من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار

من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار

من از روز ازل مرتضی محجوبی نیما فریدونی سه‌تار

فیلم‌های آثار مرتضی محجوبی نیما فریدونی سه‌تار


من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار

من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار


من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار

من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار

ترانه آهنگ تصنیف من از روز ازل از محمدرضا شجریان
ترانه‌سرا: رهی معیری
من از روز ازل دیوانه بودم
دیوانۀ روی تو، سرگشتۀ کوی تو
سرخوش از بادۀ مستانه بودم
سرخوش از بادۀ مستانه بودم
در عشق و مستی افسانه بودم
نالان از تو شد، چنگ و عود من
تار موی تو، تار و پود من
بی باده مدهوشم، ساغر نوشم
ز چشمۀ نوش تو
مستی دهد ما را، گل رخسارا
بهار آغوش تو
چو به ما نگری، غم دل ببری
کز باده نوشین تری
چو به ما نگری، غم دل ببری
کز باده نوشین تری
سوزم همچو گل، از سودای دل
دل رسوای تو، من رسوای دل
گر چه به خاک و خون کشیدی مرا
روزی که دیدی مرا
بازآ که در شام غم، صبح امیدی مرا
صبح امید مرا

نت تو مرو مرتضی محجوبی

نت تو مرو مرتضی محجوبی

نت تو مرو مرتضی محجوبی معین افشار مرضیه
آوانگاری احمد جباریان
دستگاه شور مایه می

آهنگ «تو مرو» خواننده مرضیه

تو مرو (جاودان اثری از بانو مرضیه)

یار (تو مرو)
صنما چو ز دام تو دل نرهد
چه غم ار سر و جان برودیار
(تو مرو)
بت من تو و جلوه آن رخ ماه……..
من و شکوه بخت سیاهبه خدا تو به چهره مهی…….
چه هراسم از این سیهی یار (تو مرو)
نه بجز وصلت هوسی………
نه جز تو دل سپارم به کسی
مه من ز کنارم یگانه دلدارم
(تو مرو)
تو نویدی،…….
نوید دولت، فروغ هستی ……..
شرنگ ساغر، نشاط مستی نور مهری، رشک ماهی، بوی گلیتو سروری،……
سرور دلها، صفای بستان………
سرشک شبنم، نوای مرغان شور عشقی، بانگ نایی، سوز دلیبه خدا در کمند زلفت چنان اسیرم ………
که بی رخت از زمانه سیرم، می میرمز کنارم یگانه دلدارم
(تو مرو)
من فدای چشم مستت تو مرو………….
جان کجا برم ز دستت (تو مرو)

نت ای قبله‌گه خوبان مرتضی محجوبی

نت ای قبله‌گه خوبان مرتضی محجوبی

نت ای قبله‌گه خوبان مرتضی محجوبی منیر طه
آوانگاری احمد جباریان
دستگاه همایون
ای قبله گه خوبان
ای قبله گه خوبان ای مظهر زیبایی
تو شهره شهرت باز من شاهد رسوایی
گر با تو جفا کردم دانم که خطا کردم
چو خفتگان نخفتم شاید که ببخشایی
دانی که پریشانم از کس ز پشیمانی
بی روی تو نالانم در گوشه تنهایی
خونابه گر خردم از دی دلم آن کردم
از دیده خونبارم پیدا شده دریایی
ای لعبت نیکویم دلدار پریرویم
من راه وفا جویم شاید که تو بازآیی