نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت کلاس سنتور هنرجویان مریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۲ آذر ۱۳۹۶

کنسرت کلاس سنتور هنرجویان مریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۲ آذر ۱۳۹۶

آوات مرادیان چهار مضراب ترک استاد پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp

مریم جمالی یا مولا ترانه هراتی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

الیا الله یورتی الهه ی ناز اکبر محسنی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید