نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین و کنسرت شماره ۵ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ فرهنگسرای نیاوران

تمرین و کنسرت شماره ۵ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ فرهنگسرای نیاوران

کنسرت5آموزشگاه موسیقی فریدونی.فرهنگسرای نیاوران.18مرداد1387-بخش۱

کنسرت5آموزشگاه موسیقی فریدونی.فرهنگسرای نیاوران.18مرداد1387-بخش۱

تمرینات کنسرت 5 آموزشگاه موسیقی فریدونی بخش 2

تمرینات کنسرت 5 آموزشگاه موسیقی فریدونی بخش 2

`

تمرینات کنسرت5 آموزشگاه موسیقی فریدونی بخش 3 – نیما فریدونی تار

تمرینات کنسرت5 آموزشگاه موسیقی فریدونی بخش 3 – نیما فریدونی تار

دیدگاهتان را بنویسید