رنگ بیات ترک دو علی‌اکبر شهنازی نیما فریدونی تار

بررسی دانگ‌ها در دستگاه‌ها و آوازهای ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی

بررسی دانگ‌ها در دستگاه‌ها و آوازهای ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی بررسی دانگ‌ها در دستگاه‌ها و آوازهای ردیف عبدالله دوامی

بررسی دانگ‌ها در دستگاه‌ها و آوازهای ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا