نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم اجرای هنرجویان دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

فیلم اجرای هنرجویان دف ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

بهاره اهدایی ، دف ، هنرجوی دوره ابتدایی ایمان ملکی ، اردیبهشت1395 ، آموزشگاه موسیقی فریدونی.MOV HD

میثم مداح – هنرجوی دف – شاگرد ایمان ملکی – آموزشگاه موسیقی فریدونی -1390

پارسا صنعتی هنرجوی دف ایمان ملکی تیر 1394 وزن دو چهارم مدت آموزش 3 ماه آموزشگاه موسیقی فریدونی

مریم درودیان . ریتم دو چهارم . هنرجوی متوسطه دف ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

دیدگاهتان را بنویسید