فیلم اجرای هنرجویان تمبک ایمان ملکی

فیلم اجرای هنرجویان تمبک ایمان ملکی

راد نکویی . بداهه نوازی . هنرجوی دوره عالی تنبک ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1.MOV

رامتین احمدی زاده تنبک عرشیا نقوی تار هنرجویان ایمان ملکی نیما فریدونی پیش درآمد ابوعطا ذوالفنون

فریناز بلالی – هنرجو تمبک ایمان ملکی – آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

سپیده استیری تنبک ، ایمان ملکی پیانو ، درنه جان و عزیزجون ، اردیبهشت 1395 ، آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

آرمان محمدی ، هنرجوی تمبک دوره ابتدایی ایمان ملکی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد1395.mp4 HD

هلیا روزبه . ۴ ضربی . هنرجوی ابتدایی تمبک ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

نیکی زربافیان ، تمبک ، هنرجوی متوسطه ایمان ملکی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، بهمن94.mov

تمرین تم ، رهام هادی ، هنرجوی تمبک ایمان ملکی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی ، مهر1394

سپیده استیری ، سه ضربی ، هنرجوی متوسطه تمبک ایمان ملکی ، آموزشگاه موسیقی فریدونی بهمن 1394.MOV HD

رهام هادی ، موش موشکی ، هنرجوی ابتدایی تمبک ایمان ملکی ، آموزشگاه فریدونی ، مهر 1394

بداهه نوازی ، راد نکویی ، هنرجوی تمبک دوره عالی ایمان ملکی ، آموزشگاه فریدونی ، مهر94

رامتین احمدی . مارمولکه . هنرجوی ابتدایی تنبک ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا