بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی آواز ابوعطا تار نیما فریدونی آواز امیرحسین رحمتی

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی آواز ابوعطا تار نیما فریدونی آواز امیرحسین رحمتی

بداهه نوازی و بداهه خوانی-آواز ابوعطا-تار نیما فریدونی-آواز امیرحسین رحمتی-1378خورشیدی

بداهه نوازی و بداهه خوانی-آواز ابوعطا-تار نیما فریدونی-آواز امیرحسین رحمتی-1378خورشیدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا