نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی در آواز ابوعطا تار نیما فریدونی و علی ساجدی صبا ۱۳۷۹ خورشیدی

بداهه‌نوازی در آواز ابوعطا تار نیما فریدونی و علی ساجدی صبا ۱۳۷۹ خورشیدی

بداهه نوازی در آواز ابوعطا تار نیما فریدونی و علی ساجدی صبا 1379خورشیدی

بداهه نوازی در آواز ابوعطا تار نیما فریدونی و علی ساجدی صبا 1379خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید