نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی نوا و ابوعطا تار نیما فریدونی تنبک محسن دانشمند

بداهه‌نوازی نوا و ابوعطا تار نیما فریدونی تنبک محسن دانشمند

بداهه نوازی در دستگاه نوا و ابوعطا تار نیما فریدونی تنبک محسن دانشمند 1380 خورشیدی

بداهه نوازی در دستگاه نوا و ابوعطا تار نیما فریدونی تنبک محسن دانشمند 1380 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید