گلنار رياحی نوازنده، آھنگساز، مدرس گیتار کلاسیک

گلنار ریاحی مدرس گیتار کلاسیک

فراگيری گيتار را از سنين کودکی آغاز نمود و نوازندگی گيتار کلاسيک را نزد اساتيدی چون کارينا کيميايی، کيوان ميرھادی، پدرام فلسفی و پيمان فخاريان به صورت جدی دنبال کرد.
در اين مدت تئوری موسيقی و ھارمونی را زير نظر بھزاد ميرخانی فراگرفت و موفق به اخذ مدرک تئوری موسيقی و (TUV) نوازندگی گيتار کلاسيک از کالج ترينيتی لندن شد. وی گواھی تئوری موسيقی کلاسيک را از دانشگاه تيمز ولی لندن اخذ نمود.
او با درجه فوق ليسانس در رشته پژوھش ھنر از دانشگاه آزاد ھنر و معماری تھران فارغ التحصيل شده است.
وی ضمن برگزاری اجراھای مختلف تکنوازی و گروه نوازی در حال حاضر به تدريس گيتار اشتغال دارد.
دو آلبوم به نام ھای:
رزت (تکنوازی گيتار کلاسيک)
گذر عمر (دوئت گيتار و ويولون سل با آھنگسازی محمد مطيع الحق) از وی منتشر گرديده است.
تحصيلات و سوابق ھنری:
– سابقه تدريس بيش از ١۵ سال به کودکان و بزرگسالان در ايران و خارج از کشور
– دارای کارت صلاحيت تدريس
– عضو نوازندگان (درجه يک) خانه موسيقی
– دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته پژوھش ھنر
عنوان پايان نامه: بررسی تاثيرات موسيقی غرب بر شرق و خاورمیانه و باالعکس
– دارای مدرک تئوری موسيقی ونوازندگی گيتار کلاسيک از کالج ترينيتی لندن
– برگزاری کنسرت ھای تکنوازی و گروه نوازی:
درايران: تالار رودکی، فرھنگسرای شفق، تالار حافظ ، تالار فارابی، سفارت انگليس و …
در امریکا(کالیفرنیا): کتابخانه. Aliso Viejo
کتابخانه Irvine
گالری هنری Hugo Rivera
– شرکت در فستيوال ھای بين المللی به عنوان نوازنده
– تنظيم و آھنگسازی قطعاتی برای گيتار کلاسيک
– انتشار آلبوم رزت (تکنوازی گيتار کلاسيک)
– نوازندگی در آلبوم گذر عمر (دونوازی گيتار و ويولون سل)

ساری گلین تنظیم و گیتار گلنار ریاحی مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

ساری گلین تنظیم و گیتار گلنار ریاحی مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

تکنوازی گیتار کلاسیک گلنار ریاحی مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

تکنوازی گیتار کلاسیک گلنار ریاحی مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

بخشی از کنسرت ایرواین آمریکا گلنار ریاحی مدرس آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

برای آموزش نوازندگی گيتار کلاسيک در آغاز به ھنرجويان کتاب Oxford نوشته  دبی کرکنل معرفی می گردد. پس از اين که ھنرجويان تمرينات اين کتاب را به خوبی اجرا نمودند و با مبانی تئوری موسيقی از قبيل ريتم، ضرب، نت ھا و سکوت ھا آشنايی پيدا کردند، به آن ھا قطعات ساده و در حد تکنيک ھنرجويان با توجه به علائق شخصی آن ھا ارائه می گردد. اين قطعات مجموعه ای از قطعات نسبتا ساده از رپرتوار گيتار کلاسيک می باشد که گلنار ریاحی آن ھا را گردآوری نموده و تحت عنوان جلد اول گيتار کلاسيک در اختيار آن ھا قرار می دھد.

پس از اتمام کتاب اول، ھنرجويان کتاب کارولی را آغاز می کنند. اين کتاب از نظر تکنيک دست چپ بسيار آموزنده است و ھنرجويان را قادر به نواختن قطعات پيشرفته تر می نمايد. در حين آموزش اين کتاب قطعاتی در سطح متوسط که دارای دوبل نت ھای بيس، آکورد، آرپژو ريتمھای کمی پيچيده ترمیباشند به آنھا داده می شود که ھمگی درجلد ٢ کتاب گيتارکلاسيک جمع آوری شده اند و در اختيار ھنرجويان قرار می گيرند. پس از آموزش کتاب دوم، ھنرجويان تمرينات گام از کتاب گام ھا و تمرينات Trinity Guildhall و نواختن آرپژ، از کتاب ١٢٠ آرپژ جوليانی و تمرينات دست راست را از کتاب Pumping Nylon واتود از کتاب ٢٠ اتود ساده Leo Brouwer وتئوری موسيقی از کتاب ھای تئوری Trinity Guildhall که شامل ريتم، ضرب، فواصل، آکورد ھا، گام ھا و توضيح مفاھيم و اصطلاحات موسيقی می باشد آغاز کرده و در ھر جلسه موظف به ارائه آن ھا می باشند، و درنھايت جلد سوم کتاب گيتارکلاسيک که شامل قطعات پيشرفته و گام تکنيکال می باشد در اختيار ھنرجويان قرار می گيرد که در اين شرائط ھنرجو قادر به نواختن قطعات کلاسيک، موسيقی فيلم، قطعات فولکلور و قطعات ايرانی می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا