فیلم اجراهای هنرجویان سه‌تار و تار مدرس نیما فریدونی

در آرزوی بهروزی ابراهیم قنبری مهر بداهه‌نوازی آواز بیات اصفهان نیما فریدونی تار

در آرزوی بهروزی ابراهیم قنبری مهر بداهه نوازی آواز بیات اصفهان نیما فریدونی تار در آرزوی بهروزی ابراهیم قنبری مهر

در آرزوی بهروزی ابراهیم قنبری مهر بداهه‌نوازی آواز بیات اصفهان نیما فریدونی تار بیشتر بخوانید »

آهنگ شوق دیدار با صدای علی قدیری کلام هوشنگ ابتهاج گروه هم‌نوازان آوای عشق

آهنگ شوق دیدار با صدای علی قدیری کلام هوشنگ ابتهاج گروه هم‌نوازان آوای عشق

« شوق دیدار » با صدای علی قدیری کلام هوشنگ ابتهاج (سایه) همنوازان آوای عشق : علیرضا آقابابایی تنبک احمدرضا

آهنگ شوق دیدار با صدای علی قدیری کلام هوشنگ ابتهاج گروه هم‌نوازان آوای عشق بیشتر بخوانید »

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا