گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسام قادری هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسام قادری هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ شماره: ۳۷۴۸/۴۴۹۵۹ هنرجوی گرامی جناب آقای حسام قادری  بدین‌وسیله موفقیت شما را […]

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسام قادری هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین فیلی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین فیلی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ شماره: ۳۷۴۸/۸۳۷۳۷۲۱۰۸ هنرجوی گرامی جناب آقای حسین فیلی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین فیلی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی شاهین وحید دربندی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی شاهین وحید دربندی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ شماره: ۳۷۴۸/۸۳۷۳۷۲۱۰۷ هنرجوی گرامی جناب آقای شاهین وحید دربندی بدین‌وسیله موفقیت شما

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی شاهین وحید دربندی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی احمدرضا نیک‌زاد هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی احمدرضا نیک‌زاد هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ شماره: ۳۷۴۸/۸۶۶۴۷ هنرجوی گرامی جناب آقای احمدرضا نیک زاد بدین‌وسیله موفقیت شما

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی احمدرضا نیک‌زاد هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی مریم علیرضازاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی مریم علیرضازاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ شماره: ۳۸۳۸۴/۸۳۸۳۹۲ هنرجوی گرامی سرکار خانم مریم علیرضازاده بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی مریم علیرضازاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه‌ پایان‌دوره متوسطه احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه‌ پایان‌دوره متوسطه احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره: ۳۷۴۹/۹۹۱۷ هنرجوی گرامی جناب آقای احسان‌علی حسن‌زاده بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه‌ پایان‌دوره متوسطه احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۳ هنرجوی گرامی جناب آقای اسماعیل خلیلی‌راد بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهینامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه‌ی تار آوا منصوری هنرجوی نیما فریدونی

گواهینامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه‌ی تار آوا منصوری هنرجوی نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۴ هنرجوی گرامی سرکار خانم آوا منصوری بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهینامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه‌ی تار آوا منصوری هنرجوی نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا