گواهی‌‌نامه‌ پایان‌دوره متوسطه احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ پایان‌دوره متوسطه احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

شماره: ۳۷۴۹/۹۹۱۷

هنرجوی گرامی جناب آقای احسان‌علی حسن‌زاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته‌ سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب دوم سوم چهارم آموزش سه‌تار جلال ذوالفنون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۶

هنرجوی گرامی جناب آقای احسان‌علی حسن‌زاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: متوسط
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول آموزش سه‌تار جلال ذوالفنون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا