استفاده تكنيك پيكادو فلامنكو در ميكسوليدين و ليدين و وصل به هارمونيك فرزین نیازخانی گیتار

استفاده تكنيك پيكادو فلامنكو در ميكسوليدين و ليدين و وصل آنها به هارمونيك فرزین نیازخانی گیتار

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمد محمدامین خلف هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۲ هنرجوی گرامی جناب آقای احمد محمدامین  بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است: نظم […]

گفتگو با احمد عبادی و همسر سه‌تارنوازی بیات ترک محمدرضا شجریان

گفتگو با احمد عبادی و همسر سه‌تارنوازی بیات ترک محمدرضا شجریان.mp4

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۱ هنرجوی گرامی جناب آقای سجاد مهری بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی گیتار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است: نظم […]