گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه لیلا محمودی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه لیلا محمودی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه لیلا محمودی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شماره: ۳۷۴۸/۳۸۲۹۸

هنرجوی گرامی سرکار خانم لیلا محمودی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: عالی
نوانس:خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ردیف میرزا عبدالله

           همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

شماره: ۳۷۴۸/۳۸۲۹۰

هنرجوی گرامی سرکار خانم لیلا محمودی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: خوب
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: عالی
نوانس:خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول و دوم و سوم هنرستان موسیقی

           همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا