نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

شماره: ۳۷۴۸/۸۶۵۴۴

هنرجوی گرامی جناب آقای آرمین دلاوری

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: خوب
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: عالی
نوانس:عالیدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: دستور ابتدایی حسین علیزاده و ۲۸ تصنیف قدیمی

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دشتستانی دشتی ردیف عبدالله دوامی نی مهران قاسمی

دشتستانی دشتی ردیف عبدالله دوامی نی مهران قاسمی

دشتستانی . دشتی . ردیف دوامی . نی مهران قاسمی.m4v

دشتستانی . دشتی . ردیف دوامی . نی مهران قاسمی.m4v

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گیلکی دشتی ردیف عبدالله دوامی نی مهران قاسمی

گیلکی دشتی ردیف عبدالله دوامی نی مهران قاسمی

گیلکی . دشتی . ردیف دوامی . نی مهران قاسمی.m4v

گیلکی . دشتی . ردیف دوامی . نی مهران قاسمی.m4v

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

غم‌انگیز دشتی ردیف عبدالله دوامی نی مهران قاسمی

غم‌انگیز دشتی ردیف عبدالله دوامی نی مهران قاسمی

غم انگیز . دشتی . ردیف دوامی . نی مهران قاسمی.m4v

غم انگیز . دشتی . ردیف دوامی . نی مهران قاسمی.m4v