نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۳

هنرجوی گرامی جناب آقای اسماعیل خلیلی‌راد

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: متوسط
نوانس: متوسطدقت اجرا: متوسط

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول و دوم آموزش سه‌تار جلال ذوالفنون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید