گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی مریم علیرضازاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی مریم علیرضازاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی مریم علیرضازاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

شماره: ۳۸۳۸۴/۸۳۸۳۹۲

هنرجوی گرامی سرکار خانم مریم علیرضازاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره عالی رشته  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: متوسطتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: متوسطقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: متوسطسونوریته: متوسط
نوانس:متوسطدقت اجرا: متوسط

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ردیف میرزا عبدالله

همچنین سطح کاری شما در این دوره متوسط است.

ایمان ملکینیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شماره: ۳۸۳۸۴/۸۶۶۷۳

هنرجوی گرامی سرکار خانم مریم علیرضازاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: عالی
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: متوسط
نوانس:متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ردیف میرزا عبدالله

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شماره: ۳۷۴۸/۸۶۶۴۶

هنرجوی گرامی سرکار خانم مریم علیرضازاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس:خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول آموزش سه‌تار جلال ذوالفنون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا