گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه امیر محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه امیر محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۲

هنرجوی گرامی جناب آقای امیر محمدی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: متوسط
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب دوم  سوم جلال ذوالفنون و کتاب دوم هنرستان

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا