نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مثنوی افشاری نورالدین رضوی سروستانی آواز داریوش صفوت سه‌تار

مثنوی افشاری نورالدین رضوی سروستانی آواز داریوش صفوت سه‌تار

مثنوی افشاری نورالدین رضوی سروستانی آواز داریوش صفوت سه‌تار

آواز مثنوی افشاری آواز استاد رضوی سروستانی و سه تار استاد داریوش صفوت

دیدگاهتان را بنویسید