نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقام فراق عزیز تنها دوتار تربت جام تنبور خراسان

مقام فراق عزیز تنها دوتار تربت جام تنبور خراسان

آهنگ فراق عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان).mp4

دیدگاهتان را بنویسید