نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقام تنهایی عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان)

مقام تنهایی عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان)

آهنگ مقام تنهایی عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان).mp4

دیدگاهتان را بنویسید