نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقام نوایی عزیز تنها دوتار تربت جام تنبور خراسان

مقام نوایی عزیز تنها دوتار تربت جام تنبور خراسان

آهنگ مقام نوایی عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان).mp4

دیدگاهتان را بنویسید