نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۴۷

هنرجوی گرامی جناب آقای بهراد اسعدی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز:خوبسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ل ویولن ۱ و ل ویولن 2 و هنرستان ۱ وچند آهنگ ویولن 

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید