نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

شیوه گرفتن سه‌تار و انواع مضراب و پایه‌های مضرابی کوشا میرزایی

شیوه گرفتن سه‌تار و انواع مضراب و پایه‌های مضرابی کوشا میرزایی

سه تار | شیوه گرفتن و انواع مضراب و پایه های مضرابی | کوشا میرزایی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید