نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی گواهینامه و فیلم‌ها

نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی گواهینامه و فیلم‌ها


گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

رومنس نازنین‌زهرا شیاسی گیتار هنرجوی فرزین نیازخانی

رومنس نازنین‌زهرا شیاسی گیتار هنرجوی فرزین نیازخانی

هم‌نوازی نازنین‌زهرا شیاسی گیتار هنرجوی فرزین نیازخانی

هم‌نوازی نازنین‌زهرا شیاسی گیتار هنرجوی فرزین نیازخانی

بگذر ز من ای آشنا نازنین‌زهرا شیاسی گیتار هنرجوی فرزین نیازخانی

بگذر ز من ای آشنا نازنین‌زهرا شیاسی گیتار هنرجوی فرزین نیازخانی

رقص شکوفه‌ها نازنین‌زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

فیلم اجرای بگذر ز من نازنین زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

نازنين زهرا شیاسی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی Rumba el cortes.mp4

گواهینامه پایان‌دوره ابتدایی گیتار نازنین زهرا شیاسی هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۵

هنرجوی گرامی جناب آقای نازنین‌زهرا شیاسی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه رشته‌ی  گیتار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: متوسطتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس:متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب ابنه روسی، کتاب ۵۰ قطعه کلاسیک

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیفرزین نیازخانینیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید