نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مسم مسم شهلا کریم (کُرد عراق) هنرجوی تار اسکایپی نیما فریدونی کانادا

مسم مسم شهلا کریم (کُرد عراق) هنرجوی تار اسکایپی نیما فریدونی کانادا

مسم مسم شهلا کریم (کُرد عراق) هنرجوی تار اسکایپی نیما فریدونی کانادا.mp4

فیلم اجرای مسم مسم شهلا کریم (کُرد عراق) هنرجوی تار اسکایپی نیما فریدونی کانادا

دیدگاهتان را بنویسید