نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یلدا عباسی الهه ناز هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان

یلدا عباسی الهه ناز هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

یلدا عباسی الهه ناز علی اکبر شیدا هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید