نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بابک زارع آلبوم سایه سایه

بابک زارع آلبوم سایه سایه

آهنگ پادشاه قلبت | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

آهنگ عشق مقدس | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

آهنگ نگو برگرد | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

آهنگ من باهاتم | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

آهنگ فال | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

آهنگ سهم من | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

آهنگ بگو یارم کو | با صدای بابک زارع | آلبوم سایه سایه

دیدگاهتان را بنویسید