نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قلب‌های وابسته شعر و دکلمه افسانه چهره نگار موسیقی امیر بابایی

قلب‌های وابسته شعر و دکلمه افسانه چهره نگار موسیقی امیر بابایی

قلبهای وابسته،شعر و دکلمه افسانه چهره نگار،موسیقی امیر بابایی،موسسه آوای همنواز ، شهریور 1394

قلبهای وابسته به هم | شعر و دکلمه افسانه چهره نگار | موسیقی امیر بابایی | موسسه آوای همنواز

قلبهای وابسته به هم | شعر و دکلمه افسانه چهره نگار | موسیقی امیر بابایی | موسسه آوای همنواز

فردای بچه های ما،شعر و دکلمه افسانه چهره نگار،موسیقی امیر بابایی ،موسسه آوای همنواز ، شهریور 1394

دیدگاهتان را بنویسید