نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سینا رحیمی آشتیانی هنرجوی گیتار دوره متوسطه فرزین نیازخانی

سینا رحیمی آشتیانی هنرجوی گیتار دوره متوسطه فرزین نیازخانی

سینا رحیمی آشتیانی،هنرجوی گیتار دوره متوسطه فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی اردیبهشت95.mp4 HD

دیدگاهتان را بنویسید