نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یار لطیف ساز و آواز ابوعطا کمانچه ذبیح‌الله وحید ضرب علی قدیری غزل عطار

یار لطیف ساز و آواز ابوعطا کمانچه ذبیح‌الله وحید ضرب علی قدیری غزل عطار

یار لطیف ساز و آواز ابوعطا کمانچه ذبیح الله وحید ضرب و آواز علی قدیری غزل عطار.mp4

دیدگاهتان را بنویسید