نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی چهارمضراب بیات اصفهان سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی چهارمضراب بیات اصفهان سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه نوازی چهارمضراب بیات اصفهان سه‌تار.mp4

دیدگاهتان را بنویسید