نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز بیات اصفهان سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز بیات اصفهان سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه نوازی آواز بیات اصفهان سه‌تار.mp4

دیدگاهتان را بنویسید