نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تک‌نوازی سه‌تار مایه بیات اصفهان بهمن ۹۶ احمدرضا قدیری صدا بردار علی قدیری

تک‌نوازی سه‌تار مایه بیات اصفهان بهمن ۹۶ احمدرضا قدیری صدا بردار علی قدیری

تکنوازی سه‌تار در مایه بیات اصفهان بهمن ۹۶ احمدرضا قدیری صدا بردار علی قدیری.mp4

دیدگاهتان را بنویسید