کنسرت گروه هوربانگ تالار دیپلماتیک خرداد ۱۳۸۳

کنسرت گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار نیما فریدونی تالار دیپلماتیک خرداد ۱۳۸۳

سرپرست گروه و تار نیما فریدونی

خواننده: پروین عالی‌پور و وحید قربانی

کنسرت گروه هوربانگ-بخش1-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش1-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

کنسرت گروه هوربانگ-بخش2-سرپرست گروه وتار: نیما فریدونی-تالاردیپلماتیک-خرداد1383

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

پیش درآمد دشتی رضا محجوبی اجرا گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

پیش درآمد دشتی رضا محجوبی اجرا گروه هوربانگ سرپرست گروه و تار و بم تار نیما فریدونی 1381 خورشیدی

آی گگوم ای تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه نیما فریدونی 1381 خورشیدی

آی گگوم ای تمرین گروه هوربانگ سرپرست گروه نیما فریدونی 1381 خورشیدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا