نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

هم‌نوازی سه‌تار دستگاه نوا طرحی از نیما فریدونی نوروز ۱۳۷۵

هم‌نوازی سه‌تار دستگاه نوا طرحی از نیما فریدونی نوروز ۱۳۷۵

همنوازی سه‌تار – دستگاه نوا – طرحی از نیما فریدونی – نوروز 1375

دیدگاهتان را بنویسید