نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

پیش درآمد سه‌گاه حسین هنگ آفرین علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

پیش درآمد سه‌گاه حسین هنگ آفرین علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

علیرضا صباغیان . زیرکش سلمک . هنرجوی سه‌تار غیر حضوری نیما فریدونی.mp4

علیرضا صباغیان . زیرکش سلمک . هنرجوی سه‌تار غیر حضوری نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید