گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سهراب شاه‌محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سهراب شاه‌محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ شماره: ۳۷۴۹/۹۹۲۵ هنرجوی گرامی جناب آقای سهراب شاه‌محمدی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سهراب شاه‌محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩.mp4 ‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩.mp4 تقدیم به

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

‎⁨بیات ترک دو بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی احسان جاودانی آواز  نیما فریدونی تار⁩

‎⁨بیات ترک دو بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی احسان جاودانی آواز نیما فریدونی تار⁩

‎⁨بیات ترک دو بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی احسان جاودانی آواز نیما فریدونی تار⁩.mp4 ‎⁨بیات ترک دو بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی احسان جاودانی

‎⁨بیات ترک دو بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی احسان جاودانی آواز نیما فریدونی تار⁩ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا