نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩.mp4

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩.mp4

تقدیم به استاد عزیزمان….
از خون جوانان وطن
با صدای محمود صفی زاده
تکنوازی تار: نیما فریدونی
ویلنسل: کریم قربانی
گیتار: شاهین پورعابدینی
قانون: درساسادات موسوی
تنظیم و ویولن: ایمان ملکی

دیدگاهتان را بنویسید