نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب ابوعطا فاسری محمدرضا لطفی تار احمد مستنبط تمبک

چهارمضراب ابوعطا فاسری محمدرضا لطفی تار احمد مستنبط تمبک

چهارمضراب ابوعطا فاسری محمدرضا لطفی تار احمد مستنبط تمبک

چهارمضراب ابوعطا فاسری محمدرضا لطفی تار احمد مستنبط تمبک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.