نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مسحور آهنگساز کوشا میرزایی پیانیست آنا سوروکینا

مسحور آهنگساز کوشا میرزایی پیانیست آنا سوروکینا

آهنگ مسحور

آهنگساز: کوشا میرزایی

پیانیست: آنا سورکینا

Mesmerised

Composer: Koosha Mirzaei

Pianist: Anna Sorokina

مسحور آهنگساز کوشا میرزایی پیانیست آنا سوروکینا

Mesmerised Composer Koosha Mirzaei Pianist Anna Sorokina

دیدگاهتان را بنویسید